O nás

Náš odborný tým je složen z profesionálů ve svých oborech, a to v oblasti informačních a komunikačních technologií, bezpečnosti, dopravy a práva. Pro každý projekt sestavujeme odborný tým podle zadání zákazníka a předpokládaných potřebných odborností, abychom mohli dodat špičkové výsledky. 
 
Hlavní postavou a ředitelem naši společnosti je docent Zdeněk Lokaj.

Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M.

Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. je uznávaným odborníkem na informační a komunikační technologie a systémy, zejména v oblasti dopravy a průmyslu s přesahem do problematiky kybernetické bezpečnosti. 

Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze obor automatizace v dopravě a spojích, kde následně v roce 2011 obhájil doktorát v oboru inženýrská informatika v dopravě a spojích. V roce 2015 byl jmenován docentem v oboru inženýrská informatika. Na Fakultě dopravní ČVUT v Praze nadále pravidelně přednáší a v rámci nově vybudované odborné laboratoře vede výzkumné projekty. Je také absolventem studijního oboru Právo informačních a komunikačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde se mj. zabýval problematikou právní regulace dopravních systémů včetně autonomní mobility, fenoménu vendor lock-in a právem kybernetické bezpečnosti. 

Kariéru začínal za studií v rozhlasových stanicích, kde jste ho mohli pravidelně slyšet na vlnách regionálních stanic i ve vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Po absolvování inženýrského studia pracoval v konzultační divizi poradenské společnosti Accenture, kde se zaměřoval na informační systémy pro oblast dopravy a podílel se na projektech významných dopravních systémů (např. systém elektronického mýta). Následně působil jako delivery manager ve společnosti Microsoft, kde měl na starosti dodávku služeb zákazníkům v oblasti výroby, maloobchodu a energetiky. V roce 2009 se vrátil do akademické sféry, kde vede výzkumné a vývojové projekty v oboru dopravní telematiky, elektronické identifikace a dopravních systémů v silniční dopravě, zejména kooperativních systémů s důrazem na kybernetickou bezpečnost a v souladu s právní regulací. 

Je členem prezidia Sdružení pro dopravní telematiku, z.s., odborným poradcem  a pravidelně přednáší na českých i mezinárodních konferencích a odborných akcích. Je autorem více než 80 odborných publikací a oponentem národních i mezinárodních výzkumných a komerčních projektů. Velmi často se vyjadřuje k odborným dopravním a technologickým tématům v médiích. 

V roce 2017 byl Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. jmenován ministrem spravedlnosti soudním znalcem v oborech kybernetika, spoje a doprava. Odborně se zaměřuje na posuzování informačních a komunikačních technologií, a to jak podnikových informačních systémů, tak průmyslových a dopravních systémů. Spolupracuje s prestižními advokátními kancelářemi i společnostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

Jeho velkou zálibou je víno, jehož poznávání a cestám za ním věnuje velkou část svého volného času. Své znalosti a zkušenosti rád předává během řízených degustací, kdy si rád připije na zdraví.   

+ 0
LET PRAXE
0
PROJEKTŮ
0
DEGUSTACÍ
0
ODBORNÝCH PUBLIKACÍ

Nabízíme široké spektrum odborných služeb

Odborné posudky a inovativní řešení na míru

Zpracováváme kompletní dokumentace případů, zhodnocení výsledků analýzy a zodpovězení položených znaleckých otázek. Součástí našich služeb je i příprava podkladů pro soudní podání a dalších úředních dokumentů.

Připravujeme také odborná stanoviska pro účely soudních sporů, dotačních řízení či technologických sporů v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zajišťujeme komplexní znalecké služby v oblasti kybernetiky, spojů a dopravy.

Poskytujeme vysoce kvalifikované a nezávislé poradenství v oblasti ICT od nastavení strategie, oponování návrhů dodavatelů, přes integrace nových technologií až po právní poradenství.

Dlouhodobě se podílíme se na technologickém výzkumu a vývoji v oblasti dopravních systémů, právních regulací a elektronických komunikací.

 

Spolupráce

V našich službách využíváme dlouholetých zkušeností, které získáváme jak při našich komerčních projektech, tak při výzkumu a vývoji, a proto jsou našimi partnery přední výzkumná pracoviště, mezi která patří například České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nebo Masarykova univerzita Brno.

V rámci komerční sféry spolupracujeme s mnoha společnostmi a advokátními kancelářemi. Věříme totiž, že společnými silami můžeme dokázat mnohem více. Jsme velmi rádi, že našimi partnery a zákazníky jsou:

  • Asseco Central Europe, a.s.
  • Corpus Solutions a.s. 
  • Deloitte Advisory s.r.o. 
  • Dentons Europe CS LLP
  • ELAT s.r.o. 
  • Ernst & Young, s.r.o. 
  • Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář 
  • Velíšek & Podpěra – advokátní kancelář s.r.o. 
  • White & Case s.r.o., advokátní kancelář
  • a další
cs_CZČeština