Naše služby

Naše služby

Poskytujeme služby soudního znalectví v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dále našim zákazníkům nabízíme odborné i právní poradenství v oblasti ICT, elektronických komunikací a kybernetické bezpečnosti.

Zajišťujeme komplexní znalecké služby v oborech kybernetika, spoje a doprava. Zaměřujeme se na posuzování informačních a komunikačních technologií a systémů, a to jak podnikových systémů a technologií, tak průmyslových a dopravních řešení.

Zpracováváme kompletní dokumentaci případu, tj. analýzu předloženého technického či systémového řešení, zhodnocení výsledků analýzy a zodpovězení položených znaleckých otázek. Součástí našich služeb je i příprava podkladů pro soudní podání a dalších úředních dokumentů, spolupráce při jejich kompletaci včetně doporučení vhodného postupu. Veškeré závěry a připravené podklady jsme připraveni obhájit před soudem či orgánem státní správy a poskytnout odborné vysvětlení. 

Připravujeme také odborná stanoviska pro účely soudních sporů, dotačních řízení či technologických sporů v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to jak běžných IT systémů, tak průmyslových a dopravních řešení, včetně RFID řešení a dopravní telematiky.

Odborné poradenství v oblasti ICT

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti informačních technologií i průmyslových systémů nám umožňují poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalifikované a nezávislé poradenství. Nic nevyrábíme a nikdy nebudeme, i proto můžeme vždy objektivně přistupovat ke každému úkolu a poskytnou zcela pravdivou odpověď. 

Pomáháme s nastavením strategie systémového rozvoje, včetně stanovení priorit a doporučení integrace nových technologií do provozu. Asistujeme během naplňování stanovených cílů, výběru dodavatelů a technických řešení či oponujeme návrhy dodavatelů. Jsme zkrátka takovými průvodci bouřlivými vodami oboru ICT a průmyslových systémů. 

Právní poradenství v oblasti ICT

Technologie a právo musí jít vždy ruku v ruce, i když je to někdy velmi náročné. Jedno bez druhého zkrátka nemůže existovat. Naším hlavním přínosem je umění komunikovat jak s techniky, tak s právníky a nalézat cesty i kompromisy vedoucí ke společnému cíli. 

V rámci našich služeb pokrýváme podporu veřejných soutěží, definujeme kvalifikační a odborné požadavky, pomáháme při výběru dodavatelů a vytváříme technologické části smluvních ujednání. Asistujeme našim zákazníkům také v průběhu realizace projektů, během akceptačního procesu i po jeho přechodu do rutinního provozu. Poradíme s přístupem k ochraně osobních údajů, ochraně soukromí i naplněním povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Vzhledem k tomu, že oblast právní regulace je velmi rozsáhlá, při poskytování našich služeb spolupracujeme s předními advokátními kancelářemi, abychom našim zákazníkům poskytli komplexní službu, o kterou se postaráme od začátku do konce.

Bezpečnostní poradenství

Bezpečnost je souhra mnoha procesů, opatření, systémů a zařízení. Proto řešíme bezpečnost z mnoha úhlů pohledu a přistupujeme k problematice komplexně. 

Zabýváme se oblastí kybernetické bezpečnosti, zejména v oblasti průmyslových a dopravních systémů, a to jak z technického pohledu, tak z pohledu procesního a regulatorního. 

Pomáháme zákazníkům s přípravou bezpečnostních strategií, zavádění nových bezpečnostních opatření i systémových řešení do provozu, revidujeme návrhy dodavatelů a ve spolupráci s našimi partnery také zajišťujeme ověřování odolnosti technologických řešení proti vnějším vlivům i penetrační testování.

Technologický výzkum

Vývoj moderních technologií je velmi rychlý, proto se snažíme udržet krok se současnými trendy a podílíme se na technologickém výzkumu a vývoji. Nesnadné problémy jsou pro nás výzvou, rádi posouváme věci dopředu a snažíme se být inovátory ve svém oboru. 

Rozvíjíme oblast dopravních systémů, elektronických komunikací či právní regulace průmyslových a dopravních řešení. Naše aktivity směřujeme také do rozvoje kybernetické bezpečnosti průmyslových systémů. 

Využíváme našich dlouholetých zkušeností z výzkumných projektů i odborného poradenství. Jsme si však dobře vědomi, že nemůžeme vědět všechno, a proto na výzkumných aktivitách úzce spolupracujeme s odborníky akademické sféry i komerčního sektoru, abychom vytvořili hodnotné výsledky, které budou v praxi využitelné.

Odborné vzdělávání

Technologický svět se neustále vyvíjí, pokud v něm chceme dlouhodobě uspět, musíme se neustále vzdělávat a zdokonalovat. 

Pro naše zákazníky připravujeme kompletní vzdělávání v oblasti moderních technologií, a to buď v rámci našich generických přednášek o aktuálních tématech, jako jsou např. Internet věcí (IoT), kooperativní systémy, autonomní mobilita nebo kybernetická bezpečnost. Jsme však schopni navrhnout přednášky na míru požadavkům zákazníka a jeho zaměstnanců. 

Nedílnou součástí našich vzdělávacích služeb je příprava vzdělávacích materiálů a individuální konzultace s posluchači vzdělávacích kurzů.  

Komplexní služby

Klientům poskytujeme naše dlouholeté know-how
a unikátní spojení technologií
a práva

FAQ

Často kladené dotazy

Kolik vaše služby stojí?

Kalkulace ceny našich služeb je vždy kalkulována na základě zadání zákazníka a předpokládané pracnosti. Standardně jsou naše služby účtovány po hodinách s předem stanoveným předpokládaným časovým rozsahem. Zákazníkům pravidelně předkládáme ke schválení časové výkazy a každou hodinu pečlivě zdůvodňujeme. U jednodušších zakázek umíme stanovit i celkovou fixní cenu, která je nepřekročitelná. 

Vždy dopředu víte, kolik zaplatíte a jaké služby za tuto cenu dostanete. Jsme féroví, za svou prací si stojíme a zákazníků si vážíme. 

Jak probíhá příprava znaleckého posudku?

Přípravu znaleckého posudku vždy realizujeme iterativně na základě zadání zákazníka. V úvodní fázi zajišťujeme data a podklady, a to většinou ve spolupráci se zákazníkem, který jimi zpravidla disponují. 

Následně tyto vstupy posuzujeme, provádíme první zpracování předběžných výsledků a ověřujeme fakta. V závěrečné etapě zpracováváme konečný znalecký posudek v souladu se zákonem a předáváme zákazníkovi v listinné podobě v požadovaném počtu kopií a rovněž v elektronické podobě. 

 

Mám zvolit znalecký posudek nebo odborné stanovisko?

Odborné stanovisko je obecné konstatování soudního znalce na předložený dotaz zákazníka, a to zejména v případě, že nejsou k dispozici podklady, které by bylo možné zkoumat. 

Znalecký posudek se zabývá konkrétní technickou či procesní situací, kterou je možné objektivně posoudit tak, aby tento postup byl přezkoumatelný a odpovědět na položené dotazy zadavatele. 

Vhodnou strategii vždy doporučíme na základě požadavků zákazníků a dostupnosti podkladových materiálů, které by bylo možné zkoumat tak, aby naše výsledky byly maximálně využitelné v projednávaném případě.

Jak je to s mlčenlivostí a důvěrností dat zákazníků?

Informace našich zákazníků jsou pro nás svaté, téměř jako zpovědní tajemství. O našich zákaznících a jejich případech nikde nevyprávíme, zachováváme důvěrnost informací a mlčenlivost

Ačkoliv soudní znalci mají mlčenlivost danou zákonem, nad rámec těchto povinností standardně s našimi zákazníky uzavíráme Smlouvu o mlčenlivosti (NDA). 

Poskytnutá data jsou zabezpečena proti zcizení či zneužití a jsou archivována pouze po nezbytně nutnou dobu. Jakmile už data nejsou zapotřebí, jsou bezpečným způsobem zničena. 

cs_CZČeština